Drvo Štit

Naziv projekta
Jačanje proizvodnih kapaciteta obrta Drvo-štit, KK.08.2.1.16.0083

Naziv korisnika
DRVO – ŠTIT” proizvodnja i trgovina, Želimir Krmpotić, Petrinja, Vidikovac 40

Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata
Cilj projekta je jačanje proizvodnih kapaciteta Drvo-štita i povećanje tržišne konkurentnosti Prijavitelja, a ojačani kapaciteti poduzetnika ujedno će potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Petrinje čime će se posljedično ostvariti cilj fizičkog, socijalnog i posebice gospodarskog oporavka grada Petrinje. Specifični ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta i konkurentnosti obrta nabavom novih strojeva i opreme, 2) Povećanje vidljivosti obrta provedbom marketinških aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupna vrijednost projekta
52.468,60 EUR (395.324,65 HRK)

Ukupni prihvatljivi troškovi
52.468,60 EUR (395.324,65 HRK)

EU sufinanciranje projekta
44.598,31 EUR (336.025,95 HRK)

Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta 17. studenog 2021. do 17. prosinca 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Želimir Krmpotić, vlasnik obrta
+38598 201518

Linkovi
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu podstranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost obrta „DRVO – ŠTIT” proizvodnja i trgovina.